No2771嫩模软而户外紫色情趣薄纱制服露傲人豪乳遮点极致诱惑写真445P软而秀人网

No2771嫩模软而户外紫色情趣薄纱制服露傲人豪乳遮点极致诱惑写真445P软而秀人网

翳遮龙胆汤堪夸,防风木贼密蒙花,蝉蜕蔓荆龙胆菊,黄连白芷蒺藜佳。腰为肾候,痘宜稀疏,若连珠环遶,名曰腰缠,此毒伏于肾也,治以攻毒为主,宜用归宗汤治之。

此证多因乳食停滞生热,结于肠胃,以致二便秘结,热积则小便秘涩,少腹满急,宜八正散主之,若食积大便秘腹胀痛者,宜神芎丸主之。若复因急怒,暴流鲜血,根肿愈坚,斯时五脏俱衰,即成败证,百无一救;若患者果能清心涤虑,静养调理,庶可施治。

心虚盗汗睡多惊,酸枣仁汤服即宁,心火伤阴必烦热,当归六黄汤奏功。小儿用一丸,大人三丸,重者五丸。

外治法按痈疽溃疡门。下身肿者,腰脐至两足皆肿也,病因脾经湿热所成,急用利水之法,经所谓洁净府是也,外用贴脐法,内服沈香琥珀丸。

余治法,按痈疽肿疡、溃【方歌】结喉痈发项前中,肝肺积热塞喉凶,脓成若不急速刺,【注】此痈发于项前结喉之上,又名猛疽,以其毒势猛烈也。 痘出发热固自内,必因其诱使之然,时气风寒惊食热,表裹虚实随证参,表热恶寒而无汗,裹热有汗溲便难,气弱热微不足治,形实热盛有余看。

两肩之痘粘连成攒,其色赤紫滞黯,名曰披肩,此毒气不松,上下阻塞也,以清热解毒汤主之,大便秘秘者,以归宗汤主之。再用一阳城罐合上,用棉纸截半寸宽,将罐子泥、草鞋痰、光粉三样研细,以盐滴卤汁调极湿,一层泥一层纸,糊合口四、五重,及糊有药罐上二、三重。

Leave a Reply