No2659女神绯月樱-Cherry私房古韵高叉吊裙配蕾丝内裤黑丝吊袜魅惑写真80P绯月樱秀人网

No2659女神绯月樱-Cherry私房古韵高叉吊裙配蕾丝内裤黑丝吊袜魅惑写真80P绯月樱秀人网

白本金色,而兼赤不泽者,火克金也,故死。 故血之与气,异名同类焉。

春脉者肝也,东方木也,万物之所以始生也。 辟辟如弹石,其坚必甚。

 秋脉者肺也,西方金也,万物之所以收成也。二便为约束之门户,门户不要则仓廪不藏,得守者生,失守者死,故视其大小以合病能。

观《周易》三百八十四爻,皆卷卷于扶阳抑阴者,盖恐其自消而剥,自剥而尽,生道不几乎息矣。 二十日者,脾肺成数之余也,夜半阴极气尽,故死。

 合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也。然业经失血则肺已大伤,岂可置之不论不议。

即此六者之中,复有大相悬绝之要,则人多不能识也。故刺阴者,深而留之;刺阳者,浅而疾之;清浊相干者,以数调之也。

Leave a Reply